Aktive Bas pickups

35CS-BK
Ext.Soapbar 4-str. Bass pu
715 DKK
35CSX-BK
Ext.Soapbar 4-str. Bass pu
785 DKK
35DC-BK
Ext.Soapbar 4-str. Bass pu
715 DKK
35DCX-BK
Ext.Soapbar 4-str. Bass pu
785 DKK
35J-BK
Ext.Soapbar 4-str. J-Bass pu
715 DKK
35JX-BK
Ext.Soapbar 4-str. JX-Bass pu
785 DKK
35P-BK
Ext.Soapbar 5-str. P-Bass pu
715 DKK
35P4-BK
Ext.Soapbar 4-str. P-Bass pu
715 DKK
35TW-BK
Ext.Soapbar 6-str. Bass pu
860 DKK
40CS-BK
Ext.Soapbar 5-str. Bass pu
750 DKK
40DC-BK
Ext.Soapbar 5-str. Bass pu
750 DKK
40J-BK
Ext.Soapbar 5-str. P-Bass pu
750 DKK
40JX-BK
Pickup Extended Soapbar-X 5-str. J-Bass Black
825 DKK
40P-BK
Ext.Soapbar 6-str. P-Bass pu
750 DKK
40P5-BK
Ext.Soapbar 5-str. P-Bass pu
750 DKK
40TW-BK
Ext.Soapbar Dual Coil Bass pu
895 DKK
45CS-BK
Ext.Soapbar 6-str. Bass pu
785 DKK
45DC-BK
Ext.Soapbar 6-str. Bass pu
785 DKK
45J-BK
Ext.Soapbar 6-str. Bass pu
785 DKK
45TW-BK
Ext.Soapbar Dual Coil Bass pu
925 DKK
HB-BK
P-Bass pu/ Humbucker house
715 DKK
J SYSTEM
Pickup J-system w/ Control plate
1495 DKK
J-CS-SET-BK
J-Bass CS set, aktiv
1275 DKK
J-SET-BK
J-Bass pickup set, aktiv
1275 DKK
J-SET-WH
Pickup Set J-bas aktiv White
1360 DKK
J5-SET-BK
J-Bass 5-str.pickup set, aktiv
1345 DKK
JV-SET-BK
J-Bass pickup set, aktiv
1275 DKK
JX-SET-BK
J-Bass pickup set, aktiv
1360 DKK
LJ-BK
J-Bass pickup, aktiv
715 DKK
MM5TW-BK
Music Man Dual Coil pu, aktiv 5-str.
895 DKK
MMCS-BK
Music Man Bass pickup, aktiv
785 DKK
MMTW-BK
Music Man Dual Coil pu, aktiv
860 DKK
Visar 1-32 av 47 artiklar